top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraSylwia Sokolowska

Czy adwokat jest mi potrzebny?

Zaktualizowano: 4 dni temu
Zapewne niejeden z nas zastanawia się po co mi adwokat, czy jest mi potrzebna jego pomoc w mojej sprawie. Należy w pierwszej kolejności odnieść się do genezy pojęcia słowa adwokat. Słowo adwokat wywodzi się z łacińskiego słowa ,, advocare" co oznacza wzywać, przyzywać na pomoc. Zatem już dawne, starożytne znaczenie tego słowa wskazywało, iż adwokat to ten, który pomaga świadczyć pomoc prawną.

Bardzo często zamiennie adwokata tytułuje się określeniem mecenas, jest to zwrot grzecznościowy. Termin mecenas pochodzi od przydomka (trzeciego członu nazwiska) Caiusa Cilniusa Maecenasa - przyjaciela Oktawiana Augusta, który do historii przeszedł jako opiekun (mecenas) artystów swojej epoki. Znakiem rozpoznawczym adwokata jest toga z żabotem koloru zielonego. Podobno wiąże się to z tym, iż zielony zgodnie z mową barw jest kolorem nadziei, a taką nadzieję na sprawiedliwy proces karny ma dać oskarżonemu obecność adwokata na sali sądowej. Przyznając pomiędzy wierszami wysiedzenie w todze na sali rozpraw kilku godzin przy 30 stopniowym upale jest nie lada wyzwaniem. Praca adwokata od dawien dawna nierozerwalnie jest związana ze świadczeniem pomocy prawnej osobom słabszym, zagubionym w gąszczu przepisów, etosem pracy adwokat jest również pomoc świadczona pro bono czyli dla działanie dla dobra publicznego.

W dniu swojego ślubowania adwokat uroczyście powtarza poniższe słowa:

"Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej,obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej."

Zadaniem każdego adwokata jest stanie na straży tego, by organy wymiaru sprawiedliwości działały w sposób zgodny z obowiązującym prawem.

Nadmienić należy także, iż w polskim systemie każdy adwokata prowadzi swoją działalność w okręgu danej Rady Adwokackiej, która stoi na straży przestrzegania przez niego zasad etyki zawodowej. Zawód adwokata bowiem obwarowany jest szeregiem norm związanych ze stosunkiem między klientami, sądem, a samorządami, za których nieprzestrzeganie adwokat może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Adwokat powinien przestrzegać wartości tj. godność, uczciwość, słuszność czy sprawiedliwość społeczna wypowiedzianych podczas ślubowania nie tylko podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, ale także podczas całego swojego postępowania, także poza salą sądową.

Ponadto należy wskazać, iż każdy adwokat objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem OC w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Zapewne wiele osób w tym momencie zada sobie pytanie, ale jak to się konkretnie odnosi do mnie i do mojej sprawy, gdy dosięga nas jakiś problemy natury prawnie niejedna z osób stoi przed dylematem czy pomoc adwokata jest mi w ogóle potrzebna, czy jest to tylko stara pieniędzy i lepiej napisać pozew na przykładach odnalezionych w Google.

Tutaj należy wskazać, iż niejednokrotnie jeden problem prawny pociąga za sobą kolejne, z założonej jednej sprawy robi nam się kilka spraw, co często dzieje się przy sprawach związanych z prawem rodzinnym, o ile przy napisaniu jednego pisma osoba jest w stanie podeprzeć się wzorcami z internetu, o tyle samo napisanie pisma tak naprawdę jest tylko zwieńczeniem pracy, którą adwokat wykonuje.

Pierwszym krokiem jest dokładne rozeznanie się ze zgromadzonym materiałem, aktami, analiza przepisów, przeczytanie komentarzy, orzeczeń sądów w podobnych sprawach, adwokat sprawdza czy roszczenie nie jest przypadkiem przedawnione, czy w sprawie zostały zachowane terminy.

Termin to słowo klucz w pracy adwokata, rzecz święta, zapisywana w kliku kalendarzach, na wielu kartkach, aby owego terminu nie przegapić.

Dlaczego? Otóż polski system prawny działa w taki sposób, iż przekroczenie określonego terminu skutkuje szeregiem negatywny konsekwencji, wniesienie pisma, apelacji po terminie nie wywoła żadnych skutków prawnych, szach mat i po sprawie, nawet gdy apelacja zawierała najbardziej trafne zarzuty, uzasadnienie sięgające kilkudziesięciu stron to przeważnie jest już po sprawie. Gdy mamy do przypilnowania jedno pismo, jeden termin być może jesteśmy w stanie go dopilnować, ale gdy w przeciętnej sprawie dostaniemy kilkanaście pism z zakreślonymi przez sąd terminami łatwo się jest pogubić.

Drugą przesłanką celowości skorzystania z pomocy adwokata jest częstość zmieniającego się stanu prawnego jak w kalejdoskopie, a szczególnie w ostatnich czasach gdy tzw. ustawa covidowa i jej kolejne zmiany spowodowały szereg zmian, zawieszeń terminów i innych zawirowań. Czy każdy z nas ma czas pomiędzy swoją pracą, domem i rodziną, by z wypiekami na twarzy po nocach śledzić stronę Dzienniku Ustaw, aby przypadkiem nie przegapić nowego brzmienia przepisu? Odpowiedź zapewne nasuwa się sama, dla adwokata rozpoczęcie dnia pracy od sprawdzenia nowinek w przepisach to coś naturalnego.

Ponadto każdy adwokat w danym roku musi uzyskać określoną liczbę punktów szkoleniowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach,

czytaniu publikacji naukowych, oznacza to zatem, iż adwokat ciągle ma obowiązek poszerzać swoją wiedzę, z prawem jest inaczej niż choćby z matematyką, to czego prawnik nauczył się na studiach dawno jest już nieaktualne, nie da przepisu nauczyć się raz na całe życie i o nim zapomnieć, gdyż prawo zmienia się każdego dnia, gdyby zatem nie poszerzał on swojej wiedzy utknąłby w systemie prawa dawno nieaktualnym, działając tym na szkodę klienta.

Kolejną kwestią jest to, iż korzystając z pomocy adwokata czujemy się pewniej, niejako zaopiekowani. Ma to szczególne znaczenie w sprawach karnych, gdzie przesłuchanie, pobyt w prokuraturze jest wydarzeniem ciężkim i stresującym pod kątem psychologicznym. Idąc znaną maksymą z filmów amerykańskich wszystko co powiesz może być wykorzystane przeciwko Tobie rzeczywiście posiadanie obok siebie adwokata, który zareaguje na kolejne, podchwytliwe pytanie zadawane przez policjanta czy prokuratora jest nieocenione.

Zalet skorzystania z pomocy adwokata można tu mnożyć i podawać dziesiątki, ale na zakończenie wpisu chciałabym odnieść się do starego, znanego powiedzenia,iż lepiej zapobiegać niż leczyć. Niestety w swojej pracy często spotykam się z postawą, iż dana osoba nie skonsultowała swojej sprawy na wcześniejszym etapie z adwokatem, bo uważała, że to strata pieniędzy sprawa jest przecież taka łatwa, a później przychodzi, gdy terminy są przekroczone, gdy już nic niekiedy nie da się zrobić, gdy przysłowiowy sufit wali się jej na głowę, oczekując by adwokat jak magik coś w sprawie zaradził.

Czasem jedna, drobna konsultacja jest w stanie zapobiec wielu problemom, oraz wielu kosztom by później sprawę spróbować odkręcić.

Wskażę na jeszcze jedną rzecz nierzadko klient ma pomysł, ideę usłyszaną od kogoś, znalezioną na forum w internecie, która akurat do jego sprawy jest nietrafna, bo jest lepszy, szybszy i niekiedy tańszy sposób by sprawę dobrze rozwiązać. Takie rozwiązanie jest w stanie obiektywnym okiem po analizie sprawy i dokumentacji przedstawić adwokat, który to ma za zadanie działać zgodnie z dobrem klienta, niekiedy tym dobrem jest np. namówienie go do ugody, w celu zapobiegnięcia dużym kosztom postępowania i tym dobrem, a nie swoim zyskiem kieruje się w pierwszej kolejności profesjonalny pełnomocnik.adwokat białystok, prawnik białystok, kancelaria adwokacka białystok,

adwokat alimenty białystok, adwokat rozwód białystok

85 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page